دانلود نسخه دوبله فارسی بازی کماندوها: نیروی ضربت | Commandos: Strike Force - دارینوس

 • نام فارسی
  کماندوها: نیروی ضربت
 • نام انگلیسی
  Commandos: Strike Force
 • تولیدکننده
  دارینوس
 • ناشر
  دارینوس
 • تاریخ انتشار
  ۱۳۸۷/۶/۲۵
 • منتشر شده بر
  6 سی دی
 • سکو
  Windows
 • شامل:
  • کماندوها: نیروی ضربت (دوبله شده به فارسی)
 • Includes:
  • Commandos: Strike Force (Persian Dubbed)
این اثر در حال عرضه و فروش توسط ناشر/تولیدکننده است و امکان دانلود از این پایگاه وجود ندارد. برای تهیه‌ی این اثر، آن را از مراجع رسمی خریداری کنید.
نام فایلحجمزمان آپلود
Commandos Strike Force Front.png41.28 MB2021-08-26 22:28:25
Commandos Strike Force Back.png55.39 MB2021-08-26 22:40:33
Commandos Strike Force Manual.png48.35 MB2021-08-26 22:49:03
Commandos Strike Force Disc 1 Cover.png41.18 MB2021-08-26 22:56:17
Commandos Strike Force Disc 2 Cover.png41.17 MB2021-08-26 23:03:19
Commandos Strike Force Disc 3 Cover.png41.17 MB2021-08-26 23:10:29
Commandos Strike Force Disc 4 Cover.png41.17 MB2021-08-26 23:17:47
Commandos Strike Force Disc 5 Cover.png41.17 MB2021-08-26 23:25:50
Commandos Strike Force Disc 6 Cover.png41.17 MB2021-08-26 23:35:11
Commandos Strike Force Autorun.png751.24 kB2021-08-26 23:35:23
Commandos Strike Force Manual.bmp251.08 kB2021-08-27 01:51:41
Commandos Strike Force Setup.png79.98 kB2021-08-27 01:51:42
CSF_CD1.iso712.26 MB2021-08-27 06:05:04
CSF_CD2.iso682.35 MB2021-08-27 06:08:01
CSF_CD3.iso682.35 MB2021-08-27 06:18:19
CSF_CD4.iso682.35 MB2021-08-27 06:29:42
CSF_CD5.iso682.35 MB2021-08-27 06:50:25
CSF_CD6.iso577.98 MB2021-08-27 06:55:32

⚠️ بنظر می‌رسد دارایی ما از این اثر نواقصی دارد. می‌توانید درتکمیل این نواقص مشارکت کنید:

 • کتابچه‌ی راهنمای این بازی گم‌شده است. آن را دارید؟

تصاویر

مشارکت‌کنندگان

@AG_e_e_kA تهیه بازی، تهیه تصویر، نگارش مشخصات
@alihardan نگارش مشخصات