Aammiirr5732 [تلگرام]

 • تهیه بازی: 7
 • تهیه تصویر: 6
 • ادمین گپ @OldPersianGamesChat تلگرام (از ۱۴۰۲/۰۲/۲۹)

Ab1450 [تلگرام]

 • تهیه بازی: 8
 • تهیه تصویر: 8

Abbasi

 • تهیه بازی: 2
 • تهیه تصویر: 2

ABLFA1384 [تلگرام]

 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

AG_e_e_kA [تلگرام]

 • تهیه کتابچه: 52
 • تهیه تصویر: 365
 • نگارش مشخصات: 286
 • تهیه بازی: 212
 • پاسخگویی به مراجعین (از ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ تا ۱۴۰۱/۰۶/۰۷)
 • مدیریت Old Persian Games (از ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ تا ۱۴۰۲/۰۴/۱۳)

Aks_jim [تلگرام]

 • تهیه بازی: 1

Ali_Parsakhoo [تلگرام]

 • تهیه بازی: 6
 • تهیه تصویر: 4

alidri21 [تلگرام]

 • تهیه بازی: 2
 • تهیه تصویر: 2

alihardan [تلگرام]

 • تهیه بازی: 45
 • نگارش مشخصات: 1137
 • تهیه تصویر: 162
 • مهندسی معکوس: 1
 • تهیه کتابچه: 2
 • تأسیس Old Persian Games (در ۱۳۹۹/۰۱/۲۰) و مدیریت آن

alikarimi0870 [تلگرام]

 • تهیه بازی: 6
 • + مشارکت در تهیه‌ی ۷۰ بازی دیگر

Alireza.sh

 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

Alirezamohamadian77 [تلگرام]

 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

alirezaw_ken2 [تلگرام]

 • تهیه بازی: 2
 • تهیه تصویر: 2

amd0031 [تلگرام]

 • تهیه بازی: 6
 • تهیه تصویر: 6

AMIN_MF9 [تلگرام]

 • تهیه بازی: 3
 • تهیه تصویر: 3

Amir_1TH [تلگرام]

 • تهیه بازی: 4
 • تهیه تصویر: 4

Amirchi74 [تلگرام]

 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

amirclup [تلگرام]

 • تهیه بازی: 1

amirhossein_aloneboy [تلگرام]

 • تهیه بازی: 7
 • تهیه تصویر: 7

AmirOr6 [تلگرام]

 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

Amirp0941 [تلگرام]

 • تهیه بازی: 2
 • تهیه تصویر: 1

amirrezalkp [تلگرام]

 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

ANio1 [تلگرام]

 • تهیه بازی: 4
 • تهیه تصویر: 4

aqmoein [تلگرام]

 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

Aras_Max [تلگرام]

 • تهیه تصویر: 216
 • تهیه کتابچه: 18
 • تهیه بازی: 25
 • نگارش مشخصات: 2
 • طراحی الگوی نگارش کپشن‌ها
 • طراحی لوگوی Old Persian Games

Arash_a70 [تلگرام]

 • تهیه بازی: 19
 • تهیه تصویر: 18

ArnikMoarefy [تلگرام]

 • تهیه بازی: 3
 • تهیه تصویر: 3
 • تهیه کتابچه: 2

ArpHanz

 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

artor478 [تلگرام]

 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

aydinfm [تلگرام]

 • تهیه بازی: 5
 • تهیه تصویر: 4

BahramDVD [تلگرام]

 • تهیه بازی: 10
 • تهیه تصویر: 10
 • نگارش مشخصات: 6
 • تهیه کتابچه: 3

bahrampur [تلگرام]

 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

Bardia006plus1 [تلگرام]

 • تهیه بازی: 9
 • تهیه تصویر: 9
 • ادمین گپ @OldPersianGamesChat تلگرام (از ۱۴۰۱/۱۰/۱۷)

Behdadgames [تلگرام]

 • تهیه بازی: 2
 • تهیه تصویر: 1

Behnam12ajeloo

 • تهیه بازی: 1

BUSK_4 [تلگرام]

 • تهیه بازی: 3
 • تهیه تصویر: 3

CACASANG [تلگرام]

 • تهیه تصویر: 1

Catlingmsh2002 [تلگرام]

 • تهیه بازی: 7
 • تهیه تصویر: 6

ChamRun [تلگرام]

 • تهیه بازی: 1

Core_tm [تلگرام]

 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

CyberDemon

 • مهندسی معکوس: 10

Dani09990 [تلگرام]

 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

Daniel_jjj [تلگرام]

 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

docfarzad [تلگرام]

 • تهیه کتابچه: 7
 • اهدای دامنه‌ی oldpersiangames.org

erfanv889 [تلگرام]

 • تهیه بازی: 5
 • تهیه تصویر: 5

FrozenCat

 • تهیه بازی: 9
 • تهیه تصویر: 3
 • تهیه کتابچه: 1

GladiatorII [تلگرام]

 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1
 • تهیه کتابچه: 1

godof_warr [تلگرام]

 • تهیه بازی: 2
 • تهیه تصویر: 2

h_m_997 [تلگرام]

 • تهیه بازی: 1

Hackimi [تلگرام]

 • تهیه بازی: 1

hajiamir256 [تلگرام]

 • تهیه بازی: 6
 • تهیه تصویر: 6

Hamidreza_764 [تلگرام]

 • تهیه بازی: 5
 • تهیه تصویر: 5

HamoonYaro [تلگرام]

 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

hosseinamanolla [تلگرام]

 • تهیه بازی: 5

HosseinFd1363 [تلگرام]

 • تهیه بازی: 1

ImanS0 [تلگرام]

 • تهیه بازی: 5
 • تهیه تصویر: 5

integerman [تلگرام]

 • تهیه بازی: 4
 • تهیه تصویر: 1

iran_grandgamer [تلگرام]

 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

Iraniandub [تلگرام]

 • تهیه بازی: 4
 • تهیه تصویر: 1

irmkh13 [تلگرام]

 • تهیه بازی: 66
 • تهیه تصویر: 56
 • تهیه کتابچه: 5
 • نگارش مشخصات: 2
 • ادمین گپ @OldPersianGamesChat تلگرام (از ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ تا ۱۴۰۰/۰۹/۳۰)

Khosro1717 [تلگرام]

 • تهیه بازی: 4
 • تهیه تصویر: 3

KingIP0024 [تلگرام]

 • تهیه بازی: 2
 • تهیه تصویر: 1

korosh_darabi [تلگرام]

 • تهیه بازی: 11
 • تهیه تصویر: 10
 • تهیه کتابچه: 5

LASTOFASS

 • مهندسی معکوس: 1

M_M_N_7 [تلگرام]

 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

Mahdi_Jafarzadeh [تلگرام]

 • تهیه بازی: 72
 • تهیه تصویر: 50
 • تهیه کتابچه: 1
 • نگارش مشخصات: 3

Majidmn95 [تلگرام]

 • تهیه بازی: 1

MANRN7 [تلگرام]

 • تهیه بازی: 59
 • تهیه تصویر: 57
 • نگارش مشخصات: 3

masoudaam_ah [تلگرام]

 • تهیه بازی: 4
 • تهیه تصویر: 4

Matart_m [تلگرام]

 • تهیه تصویر: 9
 • تهیه بازی: 6
 • نگارش مشخصات: 2

mdmjack [تلگرام]

 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

mhkaaaa [تلگرام]

 • تهیه بازی: 2

MiladGharebaghi [تلگرام]

 • تهیه بازی: 2
 • تهیه تصویر: 2
 • تهیه کتابچه: 1

Misterposter79 [تلگرام]

 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1
 • تهیه کتابچه: 1

MJSAYR [تلگرام]

 • تهیه کتابچه: 6
 • تهیه تصویر: 24
 • تهیه بازی: 21
 • نگارش مشخصات: 8
 • بنیانگذاری گروه «نسخه‌ی فارسی» در (۱۳۹۸/۱۰/۳۰) و مدیریت آن
 • پاسخگویی به مراجعین (در زمان‌های مختلف)

mmmp_m_f [تلگرام]

 • تهیه کتابچه: 8
 • تهیه بازی: 6
 • تهیه تصویر: 6

mobin_jahani99001 [تلگرام]

 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

mohamadrajaei

 • تهیه بازی: 6
 • تهیه تصویر: 4
 • تهیه کتابچه: 1

MohammadaminKazmi [تلگرام]

 • تهیه بازی: 1

Mohammadbagher

 • تهیه کتابچه: 1

mohammadn

 • تهیه بازی: 14

mostafare4 [تلگرام]

 • تهیه بازی: 50
 • تهیه تصویر: 6

Mr_Mohammad2002 [تلگرام]

 • تهیه بازی: 16
 • تهیه تصویر: 16

mrwinner78 [تلگرام]

 • تهیه تصویر: 5
 • تهیه بازی: 4

odiv1995 [تلگرام]

 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

ParoosAdmin [تلگرام]

 • تهیه بازی: 105
 • تهیه تصویر: 57
 • نگارش مشخصات: 1

pejman

 • تهیه بازی: 20
 • تهیه تصویر: 8

Pepe_the_Frog_999 [تلگرام]

 • تهیه بازی: 13
 • تهیه تصویر: 4

persianzgame [تلگرام]

 • تهیه بازی: 9
 • تهیه تصویر: 8

PesareShojae

 • تهیه بازی: 3
 • تهیه تصویر: 3

pouryajfr [تلگرام]

 • تهیه بازی: 7
 • تهیه تصویر: 4

Rasoulrsl [تلگرام]

 • تهیه بازی: 13
 • تهیه تصویر: 12
 • نگارش مشخصات: 3

Raykar1381 [تلگرام]

 • تهیه بازی: 3
 • تهیه تصویر: 1
 • نگارش مشخصات: 2

Reza1147 [تلگرام]

 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

RezaEskandari91 [تلگرام]

 • تهیه بازی: 1

RezaTofani

 • تهیه بازی: 8
 • تهیه تصویر: 8

ruinerart [تلگرام]

 • تهیه بازی: 53
 • تهیه تصویر: 55
 • نگارش مشخصات: 1
 • ادمین گپ @OldPersianGamesChat تلگرام (از ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ تا ۱۴۰۲/۰۴/۹)

saeed0382 [تلگرام]

 • تهیه بازی: 19
 • تهیه تصویر: 20
 • نگارش مشخصات: 1
 • ادمین گپ @OldPersianGamesChat تلگرام (از ۱۴۰۱/۱۰/۱۱)

Saeid_gm66 [تلگرام]

 • تهیه بازی: 17
 • تهیه تصویر: 14
 • تهیه کتابچه: 1
 • نگارش مشخصات: 6

Sayid71sn [تلگرام]

 • تهیه بازی: 4
 • تهیه تصویر: 3

Sepehr_Gamer [تلگرام]

 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1
 • نگارش مشخصات: 1

Sepehr_Saeedi_2001 [تلگرام]

 • تهیه بازی: 64
 • تهیه تصویر: 62
 • تهیه کتابچه: 2
 • نگارش مشخصات: 27

seyedmahdivali [تلگرام]

 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

SHERLOCKED3 [تلگرام]

 • تهیه بازی: 3
 • تهیه تصویر: 2
 • تهیه کتابچه: 1

sinarouhi [تلگرام]

 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

soheilmasterp [تلگرام]

 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

soroush_j

 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

sourrena_l2 [تلگرام]

 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

Sunsetman2012 [تلگرام]

 • تهیه بازی: 10
 • تهیه تصویر: 6

TakPar_ArtWorks [تلگرام]

 • تهیه بازی: 6
 • تهیه تصویر: 5
 • تهیه کتابچه: 1

TechCafeTv [تلگرام]

 • تهیه بازی: 2
 • تهیه تصویر: 2
 • نگارش مشخصات: 1

Terebi [تلگرام]

 • تهیه بازی: 7
 • تهیه کتابچه: 2
 • تهیه تصویر: 7

Teymorx [تلگرام]

 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

The_A_K_H [تلگرام]

 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1

Theeaali [تلگرام]

 • تهیه بازی: 2

thehosseinxo [تلگرام]

 • تهیه بازی: 5
 • تهیه تصویر: 6
 • نگارش مشخصات: 1

tinyboy13 [تلگرام]

 • تهیه بازی: 3
 • تهیه تصویر: 2

uvangrim [تلگرام]

 • تهیه بازی: 3
 • تهیه تصویر: 3

Vendorsilver [تلگرام]

 • تهیه بازی: 9
 • تهیه تصویر: 6

YasinBasaty [تلگرام]

 • تهیه بازی: 5
 • تهیه تصویر: 4

zero02q [تلگرام]

 • تهیه بازی: 1
 • تهیه تصویر: 1