Old Persian Games | بازی‌های فارسی قدیمی

پایگاه حفظ، نشر و دانلود بازی‌های ایرانی و بازی‌های دوبله به فارسی؛ از جمله محصولات شرکت‌های نوین پندار، دارینوس، آرین، عصر بازی، سریرگیم و‌...

به ما در جمع‌آوری بازی‌های فارسی قدیمی کمک کنید. فایل بازی‌های ایرانی و یا دوبله را برای آرشیو شدن ارسال کنید.

مشارکت‌کنندگان

ترتیب بر اساس حروف الفبا می‌باشد.

Aammiirr5732 [تلگرام: @Aammiirr5732]

 • ادمین گپ @OldPersianGamesChat تلگرام (از ۱۴۰۲/۰۲/۲۹)
 • مشارکت در تهیه‌ی 3 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 3 کاور

Ab1450 [تلگرام: @Ab1450]

 • مشارکت در تهیه‌ی 8 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 8 کاور

Abbasi

 • مشارکت در تهیه‌ی 2 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 2 کاور

ABLFA1384 [تلگرام: @ABLFA1384]

 • مشارکت در تهیه‌ی 1 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 1 کاور

AG_e_e_kA [ایمیل: alirezash796@gmail.com] [تلگرام: @AG_e_e_kA]

 • مدیریت این پایگاه (Old Persian Games)
 • انجام کارهای گرافیکی مجموعه و حفظ کیفیت و ترمیم تصاویر کاورها
 • پاسخگویی شایسته به مراجعین پایگاه
 • سازماندهی فایل‌های آرشیو در فضاهای ابری
 • مشارکت در تهیه‌ی 207 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 353 کاور
 • مشارکت در تهیه‌ی 52 کتابچه
 • مشارکت در درج مشخصات 268 بازی

Ali_Parsakhoo [تلگرام: @Ali_Parsakhoo]

 • مشارکت در تهیه‌ی 6 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 4 کاور

alidri21 [تلگرام: @alidri21]

 • مشارکت در تهیه‌ی 2 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 2 کاور

alihardan [وبسایت] [گیت‌هاب] [ایمیل: alihardanc@gmail.com] [تلگرام: @alihardan]

 • تأسیس و مدیریت این پایگاه (Old Persian Games)
 • پشتیبان‌گیری و نگهداری فایل‌های آرشیو در فضاهای ابری
 • مشارکت در تهیه‌ی 44 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 157 کاور
 • مشارکت در تهیه‌ی 2 کتابچه
 • مشارکت در مهندسی 1 بازی
 • مشارکت در درج مشخصات 1081 بازی

alikarimi0870 [تلگرام: @alikarimi0870]

 • + مشارکت در تهیه‌ی ۷۰ بازی دیگر
 • مشارکت در تهیه‌ی 6 بازی

Alireza.sh

 • مشارکت در تهیه‌ی 1 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 1 کاور

Alirezamohamadian77 [تلگرام: @Alirezamohamadian77]

 • مشارکت در تهیه‌ی 1 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 1 کاور

alirezaw_ken2 [تلگرام: @alirezaw_ken2]

 • مشارکت در تهیه‌ی 2 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 2 کاور

amd0031 [تلگرام: @amd0031]

 • مشارکت در تهیه‌ی 6 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 6 کاور

AMIN_MF9 [تلگرام: @AMIN_MF9]

 • مشارکت در تهیه‌ی 3 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 3 کاور

Amirchi74 [تلگرام: @Amirchi74]

 • مشارکت در تهیه‌ی 1 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 1 کاور

amirclup [تلگرام: @amirclup]

 • مشارکت در تهیه‌ی 1 بازی

amirhossein_aloneboy [تلگرام: @amirhossein_aloneboy]

 • مشارکت در تهیه‌ی 7 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 7 کاور

AmirOr6 [تلگرام: @AmirOr6]

 • مشارکت در تهیه‌ی 1 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 1 کاور

Amirp0941 [تلگرام: @Amirp0941]

 • مشارکت در تهیه‌ی 2 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 1 کاور

amirrezalkp [تلگرام: @amirrezalkp]

 • مشارکت در تهیه‌ی 1 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 1 کاور

ANio1 [تلگرام: @ANio1]

 • مشارکت در تهیه‌ی 4 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 4 کاور

aqmoein [تلگرام: @aqmoein]

 • مشارکت در تهیه‌ی 1 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 1 کاور

Aras_Max [تلگرام: @Aras_Max]

 • طراحی الگوی نگارش کپشن‌ها
 • طراحی لوگوی Old Persian Games
 • مشارکت در تهیه‌ی 25 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 220 کاور
 • مشارکت در تهیه‌ی 18 کتابچه
 • مشارکت در درج مشخصات 2 بازی

Arash_a70 [تلگرام: @Arash_a70]

 • مشارکت در تهیه‌ی 17 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 17 کاور

ArnikMoarefy [تلگرام: @ArnikMoarefy]

 • مشارکت در تهیه‌ی 3 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 3 کاور
 • مشارکت در تهیه‌ی 2 کتابچه

aydinfm [تلگرام: @aydinfm]

 • مشارکت در تهیه‌ی 5 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 4 کاور

BahramDVD [تلگرام: @BahramDVD]

 • مشارکت در تهیه‌ی 6 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 6 کاور
 • مشارکت در تهیه‌ی 3 کتابچه
 • مشارکت در درج مشخصات 3 بازی

bahrampur [تلگرام: @bahrampur]

 • مشارکت در تهیه‌ی 1 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 1 کاور

Bardia006plus1 [تلگرام: @Bardia006plus1]

 • ادمین گپ @OldPersianGamesChat تلگرام (از ۱۴۰۱/۱۰/۱۷)
 • مشارکت در تهیه‌ی 9 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 9 کاور

Behdadgames [تلگرام: @Behdadgames]

 • مشارکت در تهیه‌ی 2 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 1 کاور

Behnam12ajeloo

 • مشارکت در تهیه‌ی 1 بازی

BUSK_4 [تلگرام: @BUSK_4]

 • مشارکت در تهیه‌ی 3 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 3 کاور

Catlingmsh2002 [تلگرام: @Catlingmsh2002]

 • مشارکت در تهیه‌ی 2 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 2 کاور

ChamRun [تلگرام: @ChamRun]

 • مشارکت در تهیه‌ی 1 بازی

Core_tm [تلگرام: @Core_tm]

 • مشارکت در تهیه‌ی 1 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 1 کاور

CyberDemon

 • مشارکت در مهندسی 9 بازی

Dani09990 [تلگرام: @Dani09990]

 • مشارکت در تهیه‌ی 1 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 1 کاور

Daniel_jjj [تلگرام: @Daniel_jjj]

 • مشارکت در تهیه‌ی 1 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 1 کاور

فرزاد عباس پور [وبسایت] [ایمیل: farzad@refinedview.com] [تلگرام: @docfarzad]

 • تهیه‌ی دامنه‌ی oldpersiangames.org
 • مشارکت در تهیه‌ی 7 کتابچه

erfanv889 [تلگرام: @erfanv889]

 • مشارکت در تهیه‌ی 5 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 5 کاور

FrozenCat

 • مشارکت در تهیه‌ی 9 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 3 کاور
 • مشارکت در تهیه‌ی 1 کتابچه

GladiatorII [تلگرام: @GladiatorII]

 • مشارکت در تهیه‌ی 1 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 1 کاور
 • مشارکت در تهیه‌ی 1 کتابچه

godof_warr [تلگرام: @godof_warr]

 • مشارکت در تهیه‌ی 2 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 2 کاور

h_m_997 [تلگرام: @h_m_997]

 • مشارکت در تهیه‌ی 1 بازی

Hackimi [تلگرام: @Hackimi]

 • مشارکت در تهیه‌ی 1 بازی

hajiamir256 [تلگرام: @hajiamir256]

 • مشارکت در تهیه‌ی 6 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 6 کاور

Hamidreza_764 [تلگرام: @Hamidreza_764]

 • مشارکت در تهیه‌ی 5 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 5 کاور

hosseinamanolla [تلگرام: @hosseinamanolla]

 • مشارکت در تهیه‌ی 4 بازی

HosseinFd1363 [تلگرام: @HosseinFd1363]

 • مشارکت در تهیه‌ی 1 بازی

ImanS0 [تلگرام: @ImanS0]

 • مشارکت در تهیه‌ی 5 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 5 کاور

integerman [تلگرام: @integerman]

 • مشارکت در تهیه‌ی 4 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 1 کاور

Iraniandub [تلگرام: @Iraniandub]

 • مشارکت در تهیه‌ی 4 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 1 کاور

irmkh13 [تلگرام: @irmkh13]

 • ادمین گپ @OldPersianGamesChat تلگرام (از ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ تا ۱۴۰۰/۰۹/۳۰)
 • مشارکت در تهیه‌ی 59 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 50 کاور
 • مشارکت در تهیه‌ی 5 کتابچه
 • مشارکت در درج مشخصات 2 بازی

Khosro1717 [تلگرام: @Khosro1717]

 • مشارکت در تهیه‌ی 2 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 2 کاور

KingIP0024 [تلگرام: @KingIP0024]

 • مشارکت در تهیه‌ی 2 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 1 کاور

korosh_darabi [تلگرام: @korosh_darabi]

 • مشارکت در تهیه‌ی 11 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 10 کاور
 • مشارکت در تهیه‌ی 5 کتابچه

LASTOFASS

 • مشارکت در مهندسی 1 بازی

M_M_N_7 [تلگرام: @M_M_N_7]

 • مشارکت در تهیه‌ی 1 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 1 کاور

Mahdi_Jafarzadeh [تلگرام: @Mahdi_Jafarzadeh]

 • مشارکت در تهیه‌ی 70 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 49 کاور
 • مشارکت در تهیه‌ی 1 کتابچه
 • مشارکت در درج مشخصات 3 بازی

Majidmn95 [تلگرام: @Majidmn95]

 • مشارکت در تهیه‌ی 1 بازی

MANRN7 [تلگرام: @MANRN7]

 • مشارکت در تهیه‌ی 59 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 57 کاور
 • مشارکت در درج مشخصات 3 بازی

Matart_m [تلگرام: @Matart_m]

 • مشارکت در تهیه‌ی 6 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 9 کاور
 • مشارکت در درج مشخصات 2 بازی

mdmjack [تلگرام: @mdmjack]

 • مشارکت در تهیه‌ی 1 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 1 کاور

mhkaaaa [تلگرام: @mhkaaaa]

 • مشارکت در تهیه‌ی 2 بازی

MiladGharebaghi [تلگرام: @MiladGharebaghi]

 • مشارکت در تهیه‌ی 2 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 2 کاور
 • مشارکت در تهیه‌ی 1 کتابچه

MJSAYR [تلگرام: @MJSAYR]

 • بنیانگذاری گروه «نسخه‌ی فارسی» و مدیریت آن
 • مشارکت در تهیه‌ی 21 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 24 کاور
 • مشارکت در تهیه‌ی 6 کتابچه
 • مشارکت در درج مشخصات 8 بازی

mmmp_m_f [تلگرام: @mmmp_m_f]

 • مشارکت در تهیه‌ی 5 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 5 کاور
 • مشارکت در تهیه‌ی 7 کتابچه

mobin_jahani99001 [تلگرام: @mobin_jahani99001]

 • مشارکت در تهیه‌ی 1 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 1 کاور

mohamadrajaei

 • مشارکت در تهیه‌ی 6 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 4 کاور
 • مشارکت در تهیه‌ی 1 کتابچه

Mohammadbagher

 • مشارکت در تهیه‌ی 1 کتابچه

mohammadn

 • مشارکت در تهیه‌ی 14 بازی

mostafare4 [تلگرام: @mostafare4]

 • مشارکت در تهیه‌ی 50 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 6 کاور

محمد اسکندری [تلگرام: @Mr_Mohammad2002]

 • مشارکت در تهیه‌ی 16 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 16 کاور

mrwinner78 [تلگرام: @mrwinner78]

 • مشارکت در تهیه‌ی 4 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 5 کاور

odiv1995 [تلگرام: @odiv1995]

 • مشارکت در تهیه‌ی 1 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 1 کاور

pejman

 • مشارکت در تهیه‌ی 20 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 7 کاور

Pepe_the_Frog_999 [تلگرام: @Pepe_the_Frog_999]

 • مشارکت در تهیه‌ی 13 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 4 کاور

persianzgame [تلگرام: @persianzgame]

 • مشارکت در تهیه‌ی 8 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 7 کاور

پسر شجاع

 • مشارکت در تهیه‌ی 2 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 2 کاور

pouryajfr [تلگرام: @pouryajfr]

 • مشارکت در تهیه‌ی 7 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 4 کاور

Rasoulrsl [تلگرام: @Rasoulrsl]

 • مشارکت در تهیه‌ی 12 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 11 کاور
 • مشارکت در درج مشخصات 3 بازی

Raykar1381 [تلگرام: @Raykar1381]

 • مشارکت در تهیه‌ی 2 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 1 کاور
 • مشارکت در درج مشخصات 1 بازی

Reza1147 [تلگرام: @Reza1147]

 • مشارکت در تهیه‌ی 1 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 1 کاور

RezaEskandari91 [تلگرام: @RezaEskandari91]

 • مشارکت در تهیه‌ی 1 بازی

RezaTofani

 • مشارکت در تهیه‌ی 2 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 2 کاور

ruinerart [تلگرام: @ruinerart]

 • ادمین گپ @OldPersianGamesChat تلگرام (از ۱۴۰۰/۱۰/۲۱)
 • مشارکت در تهیه‌ی 53 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 54 کاور
 • مشارکت در درج مشخصات 1 بازی

saeed

 • مشارکت در تهیه‌ی 103 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 57 کاور
 • مشارکت در درج مشخصات 1 بازی

saeed0382 [تلگرام: @saeed0382]

 • ادمین گپ @OldPersianGamesChat تلگرام (از ۱۴۰۱/۱۰/۱۱)
 • مشارکت در تهیه‌ی 19 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 20 کاور
 • مشارکت در درج مشخصات 1 بازی

Saeid_gm66 [تلگرام: @Saeid_gm66]

 • مشارکت در تهیه‌ی 16 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 13 کاور
 • مشارکت در تهیه‌ی 1 کتابچه
 • مشارکت در درج مشخصات 6 بازی

Sayid71sn [تلگرام: @Sayid71sn]

 • مشارکت در تهیه‌ی 4 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 3 کاور

Sepehr_Gamer [تلگرام: @Sepehr_Gamer]

 • مشارکت در تهیه‌ی 1 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 1 کاور
 • مشارکت در درج مشخصات 1 بازی

Sepehr_Saeedi_2001 [تلگرام: @Sepehr_Saeedi_2001]

 • مشارکت در تهیه‌ی 61 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 59 کاور
 • مشارکت در تهیه‌ی 2 کتابچه
 • مشارکت در درج مشخصات 24 بازی

seyedmahdivali [تلگرام: @seyedmahdivali]

 • مشارکت در تهیه‌ی 1 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 1 کاور

SHERLOCKED3 [تلگرام: @SHERLOCKED3]

 • مشارکت در تهیه‌ی 3 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 2 کاور
 • مشارکت در تهیه‌ی 1 کتابچه

sinarouhi [تلگرام: @sinarouhi]

 • مشارکت در تهیه‌ی 1 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 1 کاور

soheilmasterp [تلگرام: @soheilmasterp]

 • مشارکت در تهیه‌ی 1 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 1 کاور

sourrena_l2 [تلگرام: @sourrena_l2]

 • مشارکت در تهیه‌ی 1 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 1 کاور

Sunsetman2012 [تلگرام: @Sunsetman2012]

 • مشارکت در تهیه‌ی 10 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 6 کاور

TakPar_ArtWorks [تلگرام: @TakPar_ArtWorks]

 • مشارکت در تهیه‌ی 6 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 5 کاور
 • مشارکت در تهیه‌ی 1 کتابچه

Terebi [تلگرام: @Terebi]

 • مشارکت در تهیه‌ی 7 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 7 کاور
 • مشارکت در تهیه‌ی 2 کتابچه

Theeaali [تلگرام: @Theeaali]

 • مشارکت در تهیه‌ی 2 بازی

thehosseinxo [تلگرام: @thehosseinxo]

 • مشارکت در تهیه‌ی 5 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 6 کاور
 • مشارکت در درج مشخصات 1 بازی

tinyboy13 [تلگرام: @tinyboy13]

 • مشارکت در تهیه‌ی 3 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 2 کاور

uvangrim [تلگرام: @uvangrim]

 • مشارکت در تهیه‌ی 3 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 3 کاور

Vendorsilver [تلگرام: @Vendorsilver]

 • مشارکت در تهیه‌ی 8 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 5 کاور

YasinBasaty [تلگرام: @YasinBasaty]

 • مشارکت در تهیه‌ی 4 بازی
 • مشارکت در تهیه‌ی 4 کاور
برای دانلود و آگاهی از آخرین بازی‌های دوبله و بازی‌های ایرانی آرشیو شده، در کانال تلگرامی @OldPersianGames عضو شوید.

شامل:
 • دانلود آسان همه‌ی بازی‌های آرشیو
 • لیست بازی‌های آرشیو شده
 • آخرین اخبار مجموعه

عضویت: @OldPersianGames