سایت Old Persian Games در ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ برای جمع‌آوری بازی‌های ویدئویی فارسی بدست @alihardan تأسیس شد.

تشکر ویژه از:

  • @AG_e_e_kA: بخاطر قبول مسئولیت مدیریت OPG در شرایط بحرانی و جلوگیری از تعطیل شدن پروژه.
  • @MJSAYR: بخاطر ایجاد گروه تلگرامی صمیمی اشتراک‌گذاری بازی‌های فارسی که موجب تولد ایده OPG شد.
  • همه‌ی کسانی که به هر نحوی دلگرمی دادن. شاید خودشون متوجه نباشن ولی برای ما کمک بزرگی بود. :-)
  • همه‌ی مشارکت‌کنندگان.

آرشیو این وبگاه از فایل‌های ارسالی بازدیدکنندگان جمع‌آوری شده است.

شما هم می‌توانید کمک کنید